תקציר עמ' 186 - ת. 22

מציאת מקום גיאומטרי - משיק למעגל