תקציר עמ' 185 - ת. 13

תרגיל נוסף בנושא מציאת מקום גיאומטרי במעגל