תקציר עמ' 179 - ת. 16

מציאת מקום גיאומטרי במשולש ובמקבילית