תקציר עמ' 178 - ת. 4

מציאת מקום גיאומטרי של נקודה על פי אמצע קטע