תקציר עמ' 463 - ת. 24

תרגיל מתקדם בנושא בעיות קיצון עם אינטגרלים - נפחים