תקציר עמ' 460 - ת. 11

בעית קיצון עם אינטגרלים - שטחים