תקציר עמ' 456 - ת. 25

תרגיל מתקדם בנושא חישוב נפח גוף סיבוב עם פונקציה טריגונומטרית