תקציר עמ' 454 - ת. 15

מציאת משוואת משיק, שטח ונפח גוף סיבוב