תקציר עמ' 453 - ת. 6

תרגיל בנושא נפח גוף עם פרמטרים