תקציר עמ' 449 - ת. 23

תרגיל מתקדם בנושא חישוב נפח גוף הסיבוב