תקציר עמ' 448 - ת. 15

חישוב נפח גוף הסיבוב הנוצר על ידי סיבוב שטח בין גרפים של פונקציות, ציר ה-x, סביב ציר ה-x