תקציר עמ' 432 - ת. 12

מציאת פרמטר על פי נגזרת של פונקציה טריגונומטרית