תקציר עמ' 432 - ת. 9

חישוב שטח המוגבל בין גרף פונקציה טריגונומטרית, ישרים וציר ה-x