חישוב שטח המוגבל בין גרף פונקציה טריגונומטרית, ישרים וציר ה-x