תקציר יחידה 8/9 תרגיל 30

חישוב שטח המוגבל בין פונקציה טריגונומטרית ומשיק