תקציר עמ' 424 - ת. 20

חישוב שטח המוגבל בין פונקציה טריגונומטרית עם פרמטר עם ציר ה-x (בין שתי נקודות)