חישוב שטח המוגבל בין פונקציה טריגונומטרית, ישרים המאונכים לציר ה-x וציר ה-x