תקציר עמ' 421 - ת. 4

חישוב שטח המוגבל בין פונקציה טריגונומטרית, ישרים המאונכים לציר ה-x וציר ה-x