מציאת פרמטר של פונקציה רציונאלית בעזרת משיק נתון בנקודה