תקציר עמ' 416 - ת. 16

מציאת פרמטר של פונקציה רציונאלית בעזרת משיק נתון בנקודה