תקציר עמ' 414 - ת. 7

הבעת שטח המוגבל על ידי פונקציה רציונאלית בעזרת פרמטר