תקציר עמ' 411 - ת. 11

מציאת פונקציה על פי נגזרת וערך פונקציה בנקודה הנתון כפרמטר