תקציר עמ' 408 - ת. 22

חישוב שטח המוגבל על ידי גרף פונקציה, משיק וציר ה-x