חישוב שטח המוגבל בין גרף פרבולה ונורמל לפרבולה בנקודה