תקציר עמ' 408 - ת. 17

חישוב שטח המוגבל בין גרף פרבולה ונורמל לפרבולה בנקודה