תקציר עמ' 405 - ת. 5

חישוב שטח המוגבל בין גרף פונקציה, משיק וציר ה-y