תקציר עמ' 403 - ת. 12

חישוב שטח ללא שטח נתון - פולינומים