תקציר עמ' 398 - ת. 18

חישוב שטח המוגבל על ידי גרפים של שתי פונקציות - בין יותר משתי נקודות