תקציר עמ' 395 - ת. 6

חישוב שטח המוגבל על ידי גרפים של שתי פונקציות - בין שתי נקודות