תקציר עמ' 391 - ת. 26

חישוב שטח מעל ומתחת לציר ה-x