תקציר עמ' 388 - ת. 13

חישוב שטח מעל ציר ה-x, בין שתי נקודות חיתוך על פי נגזרת נתונה - פולינומים