תקציר עמ' 387 - ת. 7

חישוב שטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה, ישר וציר ה-x - פולינומים