תקציר עמ' 467 - ת. 18

מציאת משוואת משיק, חישוב שטח והוכחת אי זוגיות של פונקציה - פונקציה עם שורש