מציאת משוואת משיק, חישוב שטח והוכחת אי זוגיות של פונקציה - פונקציה עם שורש