תקציר עמ' 466 - ת. 13

מציאת משוואת משיק, חישוב שטח ומציאת פונקציה - פונקציה לוגריתמית