תקציר עמ' 456 - ת. 11

מציאת משוואת משיק וחישוב שטח המוגבל על ידי גרף של פונקציה עם שורש לא ריבועי, משיק, ישר וציר ה-x