תקציר עמ' 451 - ת. 27

מציאת ערכי פרמטר על פי נתונים שונים - פונקציה לוגריתמית