תקציר עמ' 448 - ת. 13

מציאת שטח המוגבל בין שתי פונקציות וישר - פונקציה לוגריתמית