תקציר עמ' 442 - ת. 29

מציאת משוואת משיק וחישוב שטח - פונקציות מעריכיות