תקציר עמ' 441 - ת. 23

מציאת ערך פרמטר על פי שטח נתון - פונקציות מעריכיות