תקציר עמ' 439 - ת. 16

חישוב שטח בעזרת אינטגרל של פונקציה מעריכית עם פרמטר