תקציר עמ' 438 - ת. 9

חישוב שטח בין שתי פונקציות בעזרת אינטגרל של פונקציה לוגריתמית