תקציר עמ' 422 - ת. 30

מציאת פונקציה על פי נגזרת ושיפוע בנקודה - פונקציה לוגריתמית