מציאת פונקציה על פי נגזרת ושיפוע בנקודה - פונקציה לוגריתמית