תקציר עמ' 433 - ת. 8

אימות אינטגרל על ידי גזירה - פונקציה לוגריתמית