תקציר עמ' 405 - ת. 16

מציאת ערך פרמטר על פי אינטגרל לא מסוים נתון - פונקציה מעריכית