תקציר עמ' 431 - ת. 56

מציאת נקודות קיצון של פונקציה לוגריתמית על פי אינטגרל מסוים נתון