תקציר עמ' 431 - ת. 55

מציאת פונקציה בתחום נתון - פונקציה לוגריתמית