תקציר עמ' 430 - ת. 48

מציאת פרמטר על פי פונקציה ואינטגרל נתונים - פונקציה מעריכית