תקציר עמ' 430 - ת. 44

מציאת אינטגרל מסוים של פונקציה מעריכית ומציאת נקודות קיצון של הפונקציה