תקציר עמ' 424 - ת. 40

מציאת פונקציה על פי נגזרתה ונקודה שעליה - פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים