תקציר עמ' 422 - ת. 32

תרגיל מתקדם בנושא מציאת פונקציה על פי נגזרתה ונקודה שעליה