תקציר עמ' 421 - ת. 18

מציאת פונקציה על פי נגזרתה ונקודה שעליה - פונקציה לוגריתמית