תקציר עמ' 419 - ת. 9

מציאת פונקציה על פי נגזרתה ונקודה שעליה - פונקציה מעריכית