תקציר עמ' 415 - ת. 12

מציאת אינטגרל על ידי זיהוי הנגזרת - פונקציות מעריכיות