תקציר עמ' 415 - ת. 30

מציאת אינטגרל על ידי זיהוי הנגזרת - פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים